Comunicat Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA): Potențialii creditori ai Astra Asigurări mai au termen până pe 28 iulie 2016 pentru a solicita de la FGA plata despăgubirilor cuvenite

Comunicat Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA): Potențialii creditori ai Astra Asigurări mai au termen până pe 28 iulie 2016 pentru a solicita de la FGA plata despăgubirilor cuvenite

Potrivit comunicatului efectuat de Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) in data de 25 iulie 2016, acesta recomandă potențialilor creditori de asigurări ai companiei Astra Asigurări-în faliment, să transmită către Fond cereri de plată, pentru a putea beneficia de despăgubirile cuvenite (Anexa 6 publicata pe site-ul fgaromania.ro ). Mai multe detalii sunt oferite de FGA  http://www.fgaromania.ro/noutati-si-comunicate/comunicate/comunicat-de-presa-25-iulie-2016

În conformitate cu articolul 14, alin. 1 din Legea 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților, orice persoană care pretinde un drept de creanță împotriva Astra Asigurări poate formula o cerere de plată, motivată, în termen de 90 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data nașterii dreptului de creanță, atunci când acesta s-a născut ulterior.

Termenul prevăzut de această dispozitie legală, de 90 de zile, se împlinește în data de 28 iulie 2016, în cazul societății Astra Asigurări. Evident dispozitia legală prevede și situația în care dreptul de creanță al creditorului de asigurări s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a hotărârii judecatorești de faliment, respectiv, ulterior datei de 28 aprilie 2016. În această situație, termenul de 90 de zile se va calcula/aplica de la data nașterii dreptului de creanță, respectiv data producerii evenimentului asigurat.

Reamintim potențialilor creditori de asigurări ai companiei Astra Asigurare Reasigurare SA – în faliment că, potrivit art. 266 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, FGA este în drept să efectueze plăți din disponibilitățile sale doar către creditorii de asigurări care au depus cereri de plată și care au dosarele complete. Plata se va face în limita a 450.000 de lei pentru fiecare creditor de asigurare, al societății în faliment.

Potrivit aceluiasi articol 266 alin.3 din Legea nr. 85/2014 este interzis creditorilor de asigurări ale căror creanţe de asigurări au fost plătite de la Fondul de garantare să mai înregistreze cereri şi/sau să mai solicite valorificarea creanţelor şi/sau plata sumelor pretinse, în cadrul procedurii falimentului societăţii de asigurare/reasigurare debitoare.

Pe măsura ce creantele din asigurări sunt achitate de Fondul de garantare,  ca urmare a subrogării în drepturile creditorilor de asigurări ale căror sume cuvenite au fost achitate din disponibilităţile Fondului de garantare, acesta se înscrie la masa credală, Lichidatorul judiciar urmând a verifica plăţile efectuate creditorilor şi va actualiza Tabelul de creanţe corespunzător.

Pentru detalii suplimentare cu privire la documentele necesare care trebuie sa însoteasca cererea de plata, FGA recomanda contactarea Departamentului de Comunicare:  E-mail: comunicare@fgaromania.ro.

« Inapoi la comunicate