Informare privind polițele de asigurări denunțate de asigurati

În atenţia tuturor asiguraţilor ce deţin o poliţă de asigurare

 

Informare privind polițele de asigurări denunțate

Subscrisa Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA S.A. – în faliment, cu sediul in București, str. Nerva Traian, nr. 3, bl. M101, etaj 11, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/305/1991, având Codul Unic de Înregistrare nr. 330904 (în continuare, “Societate”), prin lichidator judiciar provizoriu KPMG Restructuring SPRL cu sediul în București, Șoseaua București-Ploiești, nr. 69-71, Sector 1, desemnat conform Hotărârii din data de 03.12.2015 pronunțată de Tribunalul București-Secția a-VIII-a Civilă în dosarul nr. 32802/3/2015, vă informăm că în cazul în care doriţi să denunţaţi poliţa de asigurare încheiată cu Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA SA, societate aflată în procedura de faliment,

Notificarea privind denunțarea poliței de asigurare încheiată la Societatea Asigurare-Reasigurare ASTRA SA, în faliment, urmează a fi transmisă la adresa de E-mail: denuntari@astrasig.ro sau pe Fax:  0747.719.696.

În  legatură cu polița de asigurare încheiată la Societate, pentru care optaţi să solicitați denunțarea, Fondul de Garantare a Asiguraților este instituția care va plăti cota parte din valoarea primei de asigurare plătită în avans pentru perioada asigurată rămasă de la data denunțării poliței până la expirarea acesteia, conform legii.

În acest sens, trebuie să depuneți la Fondul de Garantare a Asiguraților fie prin e-mail, prin poștă sau fizic la sediul Fondului o cerere de plată (Anexa 6 la Norma emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară nr. 16/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților), precum și o declarație pe proprie raspundere (Anexa 7 la Norma emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară nr. 16/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților).

Ambele formulare sunt publicate pe site-ul Fondului de Garantare a Asiguraților

http://www.fgaromania.ro/noutati-si-comunicate/comunicate/fondul-de-garantare-a-asiguratilor-recomanda-pagubitilor-astra-sa-depuna-cererile-de-plata.

Aceste două documente trebuie însoțite de notificarea adresată Societății Asigurare-Reasigurare ASTRA SA, în faliment, privind denunțarea poliței de asigurare, dovada depunerii acestei cereri la Societate, precum și actul de identitate pentru persoanele fizice sau actele Companiei pentru persoanele juridice. După ce specialiștii Fondului vor instrumenta dosarul, acesta va ajunge in fata comisiei speciale a Fondului care va avea un aviz pozitiv sau negativ. Vă rugăm verificați procedura instituită de Fondul de Garantare a Asiguraților.

Conform prevederilor art. 20 alin. (1) din Norma 16/2015 privind Fondul de Garantare a Asiguraților, cererea de plată se poate depune începând cu data publicării deciziei Autorității de Supraveghere Financiară de închidere a procedurii de redresare financiară, în condițiile art.22 din Legea 503/2004, republicată, cu modificările ulterioare, și în maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a Hotărârii Judecătorești de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanțele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de deschidere a procedurii de faliment, cererea de plată poate fi depusă în maximum 90 de zile de la data nașterii dreptului de creanță al creditorului de asigurări.

De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că Fondul de Garantare a Asiguraților poate realiza plata sumelor cuvenite doar după ce Hotărârea Judecătorească prin care s-a pronunțat falimentul împotriva Societății rămâne definitivă.

La data prezentei informării, hotărârea prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment nu este încă definitivă, fiind atacată cu apel şi formează dosarul nr. 32802/3/2015/a3, pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VI-a Civilă cu termen de judecată stabilit la data de 28 aprilie 2016.

Pentru orice informații considerate utile vă puteţi adresa Lichidatorului judiciar  KPMG Restructuring SPRL, la adresa de E-mail: denuntari@astrasig.ro ,  Fax:  0747.719.696, Tel: +40372 377 800 sau  Fax: +40372 377 700.

KPMG RESTRUCTURING SPRL

Lichidator Judiciar provizoriu al Societății de Asigurare–Reasigurare ASTRA S.A. (în faliment)


Informare privind politele de asigurari denuntate


« Inapoi la comunicate