ANUNT PRIVIND INTENTIA DE TRANSFER AL PORTOFOLIUL DE ASIGURARI BANCASSURANCE AL SOCIETATII DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.

INTRUCAT, prin Sentința Civilă nr. 9661 din 03.12.2015 pronunțată in dosarul nr. 32802/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII/a Civila a hotărât, in conformitate cu dispozitiile relevante ale Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa (denumita in cele ce urmeaza „Legea insolventei”) (i) deschiderea procedurii falimentului in ceea ce priveste SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A., societate romaneasca, cu sediul social in Bucuresti, sector 3, Strada Nerva Traian, nr. 3, bloc M101, etaj 11, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul de inregistrare J40/305/1991, Cod Unic de Identificare nr. 330904, Codul de Identificare Fiscala nr. RO330904 (denumita in cele ce urmeaza „Societatea” sau „Astra”), (ii) dizolvarea Societății si numirea lichidatorului judiciar KPMG Restructuring S.P.R.L., cu sediul social in Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71, cam. 25, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Formelor de organizare al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania (Uniunea) sub numarul RFO 0499, numar matricol 2A0499, inregistrata in Tabloul Uniunii pe data de 24.09.2010; In conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Norma ASF nr. 28/2015 privind functionarea asiguratorilor supravegheati conform regimului national si in contextul lichidarii activelor si pasivelor societatii de ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. in conformitate cu prevederile art. 258 litera q), punctul 1 din Legea insolventei, anunță pe aceasta cale intentia de a transfera o parte din portofoliul de asigurari de tip bancassurance catre societatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A., cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Strada Caderea Bastiliei, nr. 80-84, Subsol, parter (partial – zona sud), et. 1 (partial - zona sud), et. 2, et. 3, et. 4, et. 5, et. 6 (partial - zona sud), inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul de inregistrare J40/15882/1994, cod unic de identificare 6120740, cod fiscal RO6120740, inregistrata in Registrul Asiguratorilor sub numarul RA-017/2003, fiind semnat intre cele doua parti, la data de 17 iulie 2018 contractul de transfer de portofoliu de asigurari bancassurance. Termenii si conditiile generale si speciale ale contractelor de asigurare încheiate de catre SOCIETATEA DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. vor rămâne nemodificate si pe deplin in vigoare, si vor fi preluate ca atare de catre societatea ALLIANZ - TIRIAC ASIGURARI S.A., odată cu obținerea aprobărilor din partea autorităților de reglementare relevante. Modalitatea de valorificare prin transferul portofoliului bancassurance de Asigurări de Bunuri încheiate de Astra și negocierea de către Lichidator a termenilor și condițiilor tranzacției au fost aprobate prin hotărârea adunării creditorilor Astra din 30.08.2016, procesul-verbal al ședinței fiind publicat în Buletinul procedurilor de insolvență nr. 15919/02.09.2016 si cu avizul prealabil nr. 4031/22.08.2016 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Transferul de portofoliu va fi efectuat cu aprobarea prealabila a autorității de reglementare, in conformitate cu legislatia aplicabila si, in particular, cu dispozițiile Legii 237/2015 privind autorizarea si supravegherea activității de asigurare si reasigurare si ale Normei nr.20/2016 privind autorizarea si monitorizarea societăților de asigurare si reasigurare, coroborata cu Norma nr. 28/2015 privind funcționarea asiguratorilor supravegheați conform regimului național, cat si a prevederilor Legii nr. 85/2014, mai sus mentionate. KPMG Restructuring SPRL In calitate de Lichidator judiciar al SOCIETATII DE ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. ( in faliment) Data : 23 iulie 2018 « Inapoi la comunicate