Deschidere procedura insolventa Medien Holding SRL

SAR Astra SA (în faliment) prin Lichidator KPMG Restructuring SPRL, anunță creditorii că în data de 6 noiembrie 2017, Tribunalul București, secția a VII/a Civila a hotărât în dosar nr. 37721/3/2017 deschiderea procedurii de insolvență prin procedura generală împotriva Medien Holding SRL, prin admiterea cererii formulată de debitor, conform art.71 alin.1 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei și de insolvență. În temeiul art. 66 alin.6 din Legea nr.85/2014 s-a dispus atașarea dosarului nr. 15999/3/2015 (cererea de deschidere a procedurii de insolvență formulată de SAR ASTRA SA (în faliment)) la dosarul nr. 37721/3/2017 (cererea de deschidere a procedurii formulate de debitoarea Medien Holding SRL) calificând astfel cererea de deschidere a procedurii de insolvență formulată de creditoarea SAR ASTRA SA (în faliment) , prin lichidatorul judiciar KPMG Restructuring SPRL, drept declarație de creanță. SAR ASTRA, în calitate de creditoare, deține o creanță împotriva Medien Holding SRL în suma de 111.034.609,47 lei, calculată la data de 31.12.2014, creanța ce va fi actualizată pană la data de 22.12.2017, data limita stabilită de instanță pentru depunerea cererilor de creanță împotriva debitoarei Medien Holding SRL.


Potrivit Încheierii din 06.11.2017 pronunțată de Tribunalul București, secția a VII-a civilă în dosar nr.37721/3/2017 și publicată în BPI nr. 20828/07.11.2017, a fost desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu Euro Insol SPRL, la cererea creditoarei SAR ASTRA SA (în faliment). Nominalizarea practicianului in insolvență de către SAR ASTRA SA (în faliment), prin Lichidator s-a efectuat având în vedere ofertele depuse la dosarul cauzei de către practicienii care și-au exprimat disponibilitatea pentru preluarea mandatului de administrator judiciar conform prevederilor Legii 85/2014 coroborate cu dispozițiile OUG 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență.


« Inapoi la comunicate