Petiţiile/Reclamaţiile formulate împotriva societăţii Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. şi înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară în ultimele 3 luni sunt în număr de 647.
Structura acestora poate fi consultata aici, accesând pagina dedicată.

Vă informăm că, la data de 03.12.2015, Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă a dispus în dosarul nr. 32802/3/2015 deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.

În temeiul art. 255 şi a art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, instanţa a ridicat administratorilor societăţii de asigurare-reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele.

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi a numit lichidator judiciar provizoriu pe KPMG Restructuring SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.258 şi de art. 64 din Legea nr. 85/2014.

Potrivit art. 85 alin.4 din Legea 85/2014, dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune deschiderea falimentului, astfel că, conducerea activității SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. se transferă și devine atribuția Lichidatorului Judiciar.

In cadrul procedurii de faliment, instanţa a fixat următoarele termene limită:

a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei –18.02.2016;

b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 29.02.2016;

c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 24.03.2016;

d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 07.03.2016.

Facem precizarea că termenele inițiale stabilite prin sentința civilă nr. 9661 din data de 03 Decembrie 2015 au fost prelungite astfel cum este indicat mai sus, la solicitarea comună a lichidatorului judiciar si a unora dintre creditori.

Începând cu data de 03.12.2015, sunt suspendate de drept toate acțiunile judiciare și extrajudiciare si orice măsuri de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. sau a bunurilor sale.


DOCUMENTS RELATED TO BANKRUPTCY PROCEDURE

 • Details

  Astra SA - Informare ref. lucrari servere Astra 29.11 - 05.12.2016

 • Details

  Astra Asigurari Convocator Adunare Creditori 05.12.2016 BPI

 • Details

  Astra Asigurari Notificare Tabel preliminar rectificat nr. 1 actualizat la data de 15.11.2016 BPI

 • Details

  Astra Asigurari Tabel preliminar rectificat nr. 1 actualizat la data de 15.11.2016 BPI

 • Details

  ASTRA SA – Extras Raport activitate 01.09 – 31.10.2016

 • Details

  ASTRA SA – Extras Raport activitate iulie-august 2016

 • Details

  Convocator sedinta Adunare creditori 30.08.2016 si materiale

 • Details

  TABELUL PRELIMINAR RECTIFICAT NR. 1 AL CREANȚELOR DEBITOAREI SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA – IN FALIMENT cu data de referință 03.12.2015

 • Details

  Convocatorul nr. 1 al sedintei Adunarii creditorilor din 19.08.2016 si materialele aferente

 • Details

  Convocatorul nr. 2 al sedintei Adunarii creditorilor din 19.08.2016 si materialele aferente

 • Details

  Astra Asigurari_Extras Raport activitate 01.06-30.06.2016

 • Details

  Tabel preliminar rectificat nr. 1_BPI nr. 14990 din 11.08.2016

 • Details

  Comunicat Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA): Potențialii creditori ai Astra Asigurări mai au termen până pe 28 iulie 2016 pentru a solicita de la FGA plata despăgubirilor cuvenite

 • Details

  Extras Raport activitate 01.04-31.05.2016 aferent procedurii de falimetn ASTRA SA.

 • Details

  Extras Raport activitate 01.03-31.03.2016 Astra SA - in faliment

 • Details

  Fondul de Garantare a Asiguraţilor va iniția plățile către creditorii de asigurări ai Astra

 • Details

  Astra Proces Verbal Adunare Creditori 25.04.2016

 • Details

  ERATA Informare ordine de zi ASTRA

 • Details

  ASTRA Informare ordine de zi sedinta Adunare creditori 25.04.2016

 • Details

  Astra Convocator sedinta Adunare creditori 25.04.2016

 • Details

  Tabelul preliminar al creantelor publicare BPI

 • Details

  Extras din Raportul de activitate pentru perioada 01.02-29.02.2016

 • Details

  Notificarea privind Tabelul preliminar al creantelor

 • Details

  Tabelul preliminar al creantelor

 • Details

  ANUNȚ REFERITOR LA DEPUNEREA CERERII DE PRELUNGIRE TERMENE

 • Details

  Anunt referitor prelungire termene

 • Details

  Astra Asigurari activity report 03.12.2015-31.01.2016

 • Details

  Notice regarding the extension of procedural terms and deadlines as provided by art. 100 paragraph. 1, letters b, c, d and e of Law no. 85/2014 In the bankruptcy proceeding of ASTRA Insurance Company and details regarding the Creditor’s Assembly scheduled

 • Details

  Notice regarding the extension of procedural terms and deadlines

 • Aceasta sectiune are un rol pur informativ, iar informatiile prezentate pot fi folosite numai de persoanele autorizate de catre Lichidatorul judiciar, KPMG Restructuring SPRL.
  KPMG Restructuring SPRL nu isi asuma nicio responsabilitate pentru modificarea voita sau involuntara a continutului informatiilor cuprinse in aceasta sectiune. Conformitatea cu originalul se face exclusiv cu exemplarul existent in dosarul aflat pe rolul instantei.

News archive

News Room

Informatii utile

 • Details

  Fondul de Garantare a Asiguratilor recomanda pagubitilor ASTRA sa depuna cererile de plata

 • Trimite email

  Pentru informatii suplimentare referitoare la denuntarile contractelor de asigurare incheiate cu ASTRA Asigurari va puteti adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la adresa de e-mail: denuntari@astrasig.ro

 • Trimite email

  Pentru cereri de inscriere la masa credala va puteti adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la adresa de e-mail: declaratiedecreanta@astrasig.ro

Incheie polita obligatorie a locuintei online.

Claims procedures