Petiţiile/Reclamaţiile formulate împotriva societăţii Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. şi înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară în ultimele 3 luni sunt în număr de 647.
Structura acestora poate fi consultata aici, accesând pagina dedicată.

Vă informăm că, la data de 03.12.2015, Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă a dispus în dosarul nr. 32802/3/2015 deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.

În temeiul art. 255 şi a art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, instanţa a ridicat administratorilor societăţii de asigurare-reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele.

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi a numit lichidator judiciar provizoriu pe KPMG Restructuring SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.258 şi de art. 64 din Legea nr. 85/2014.

Potrivit art. 85 alin.4 din Legea 85/2014, dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune deschiderea falimentului, astfel că, conducerea activității SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. se transferă și devine atribuția Lichidatorului Judiciar.

In cadrul procedurii de faliment, instanţa a fixat următoarele termene limită:

a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei –18.02.2016;

b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 29.02.2016;

c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 24.03.2016;

d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 07.03.2016.

Facem precizarea că termenele inițiale stabilite prin sentința civilă nr. 9661 din data de 03 Decembrie 2015 au fost prelungite astfel cum este indicat mai sus, la solicitarea comună a lichidatorului judiciar si a unora dintre creditori.

Începând cu data de 03.12.2015, sunt suspendate de drept toate acțiunile judiciare și extrajudiciare si orice măsuri de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. sau a bunurilor sale.


DOCUMENTS RELATED TO BANKRUPTCY PROCEDURE

 • Details

  Extras Raport activitate 01.03-31.03.2016 Astra SA - in faliment

 • Details

  Fondul de Garantare a Asiguraţilor va iniția plățile către creditorii de asigurări ai Astra

 • Details

  Astra Proces Verbal Adunare Creditori 25.04.2016

 • Details

  ERATA Informare ordine de zi ASTRA

 • Details

  ASTRA Informare ordine de zi sedinta Adunare creditori 25.04.2016

 • Details

  Astra Convocator sedinta Adunare creditori 25.04.2016

 • Details

  Tabelul preliminar al creantelor publicare BPI

 • Details

  Extras din Raportul de activitate pentru perioada 01.02-29.02.2016

 • Details

  Notificarea privind Tabelul preliminar al creantelor

 • Details

  Tabelul preliminar al creantelor

 • Details

  ANUNȚ REFERITOR LA DEPUNEREA CERERII DE PRELUNGIRE TERMENE

 • Details

  Anunt referitor prelungire termene

 • Details

  Astra Asigurari activity report 03.12.2015-31.01.2016

 • Details

  Notice regarding the extension of procedural terms and deadlines as provided by art. 100 paragraph. 1, letters b, c, d and e of Law no. 85/2014 In the bankruptcy proceeding of ASTRA Insurance Company and details regarding the Creditor’s Assembly scheduled

 • Details

  Notice regarding the extension of procedural terms and deadlines

News archive

News Room

Informatii utile

 • Details

  Fondul de Garantare a Asiguratilor recomanda pagubitilor ASTRA sa depuna cererile de plata

 • Trimite email

  Pentru informatii suplimentare referitoare la denuntarile contractelor de asigurare incheiate cu ASTRA Asigurari va puteti adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la adresa de e-mail: denuntari@astrasig.ro

 • Trimite email

  Pentru cereri de inscriere la masa credala va puteti adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la adresa de e-mail: declaratiedecreanta@astrasig.ro

Incheie polita obligatorie a locuintei online.

Claims procedures