Petiţiile/Reclamaţiile formulate împotriva societăţii Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. şi înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară în ultimele 3 luni sunt în număr de 647.
Structura acestora poate fi consultata aici, accesând pagina dedicată.

Vă informăm că, la data de 03.12.2015, Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă a dispus în dosarul nr. 32802/3/2015 deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.

În temeiul art. 255 şi a art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, instanţa a ridicat administratorilor societăţii de asigurare-reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele.

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi a numit lichidator judiciar provizoriu pe KPMG Restructuring SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.258 şi de art. 64 din Legea nr. 85/2014.

Potrivit art. 85 alin.4 din Legea 85/2014, dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune deschiderea falimentului, astfel că, conducerea activității SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. se transferă și devine atribuția Lichidatorului Judiciar.

In cadrul procedurii de faliment, instanţa a fixat următoarele termene limită:

a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei –18.02.2016;

b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 29.02.2016;

c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 24.03.2016;

d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 07.03.2016.

Facem precizarea că termenele inițiale stabilite prin sentința civilă nr. 9661 din data de 03 Decembrie 2015 au fost prelungite astfel cum este indicat mai sus, la solicitarea comună a lichidatorului judiciar si a unora dintre creditori.

Începând cu data de 03.12.2015, sunt suspendate de drept toate acțiunile judiciare și extrajudiciare si orice măsuri de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. sau a bunurilor sale.


DOCUMENTE AFERENTE PROCEDURII FALIMENTULUI

 • Detalii

  ASTRA SA – Extras Raport activitate iulie-august 2016

 • Detalii

  Convocator sedinta Adunare creditori 30.08.2016 si materiale

 • Detalii

  TABELUL PRELIMINAR RECTIFICAT NR. 1 AL CREANȚELOR DEBITOAREI SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA – IN FALIMENT cu data de referință 03.12.2015

 • Detalii

  Convocatorul nr. 1 al sedintei Adunarii creditorilor din 19.08.2016 si materialele aferente

 • Detalii

  Convocatorul nr. 2 al sedintei Adunarii creditorilor din 19.08.2016 si materialele aferente

 • Detalii

  Astra Asigurari_Extras Raport activitate 01.06-30.06.2016

 • Detalii

  Tabel preliminar rectificat nr. 1_BPI nr. 14990 din 11.08.2016

 • Detalii

  Comunicat Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA): Potențialii creditori ai Astra Asigurări mai au termen până pe 28 iulie 2016 pentru a solicita de la FGA plata despăgubirilor cuvenite

 • Detalii

  Extras Raport activitate 01.04-31.05.2016 aferent procedurii de falimetn ASTRA SA.

 • Detalii

  Extras Raport activitate 01.03-31.03.2016 Astra SA - in faliment

 • Detalii

  Fondul de Garantare a Asiguraţilor va iniția plățile către creditorii de asigurări ai Astra

 • Detalii

  Astra Proces Verbal Adunare Creditori 25.04.2016

 • Detalii

  ERATA Informare ordine de zi ASTRA

 • Detalii

  ASTRA Informare ordine de zi sedinta Adunare creditori 25.04.2016

 • Detalii

  Astra Convocator sedinta Adunare creditori 25.04.2016

 • Detalii

  Tabelul preliminar al creantelor publicare BPI

 • Detalii

  Extras din Raportul de activitate pentru perioada 01.02-29.02.2016

 • Detalii

  Notificarea privind Tabelul preliminar al creantelor

 • Detalii

  Tabelul preliminar al creantelor

 • Detalii

  ANUNȚ REFERITOR LA DEPUNEREA CERERII DE PRELUNGIRE TERMENE

 • Detalii

  Anunt referitor prelungire termene

 • Detalii

  Raport activitate Astra Asigurari 03.12.2015-31.01.2016

 • Detalii

  NOTIFICARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENELOR prevazute de art. 100 alin. 1, lit. b, c,d şi e din Legea nr. 85/2014 în cadrul procedurii de faliment a Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA și informare cu privire la Ședința Adunării Creditorilor din d

 • Detalii

  Anunt privind prelungirea termenelor procedurale si revocare a sedintei adunarii creditorilor din data de 04 februarie 2016.

Arhiva stiri

Noutati Astra Asigurari

Informatii utile

 • Detalii

  Fondul de Garantare a Asiguratilor recomanda pagubitilor ASTRA sa depuna cererile de plata

 • Trimite email

  Pentru informatii suplimentare referitoare la denuntarile contractelor de asigurare incheiate cu ASTRA Asigurari va puteti adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la adresa de e-mail: denuntari@astrasig.ro

 • Trimite email

  Pentru cereri de inscriere la masa credala va puteti adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la adresa de e-mail: declaratiedecreanta@astrasig.ro

Incheie polita obligatorie a locuintei online.

Ce fac in caz de dauna?