Petiţiile/Reclamaţiile formulate împotriva societăţii Asigurare Reasigurare ASTRA S.A. şi înregistrate la Autoritatea de Supraveghere Financiară în ultimele 3 luni sunt în număr de 647.
Structura acestora poate fi consultata aici, accesând pagina dedicată.

Vă informăm că, la data de 03.12.2015, Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă a dispus în dosarul nr. 32802/3/2015 deschiderea procedurii falimentului împotriva debitoarei SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A.

În temeiul art. 255 şi a art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, instanţa a ridicat administratorilor societăţii de asigurare-reasigurare debitoare dreptul de a reprezenta societatea, de a administra bunurile acesteia şi de a dispune de ele.

Prin aceeaşi hotărâre, instanţa a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi a numit lichidator judiciar provizoriu pe KPMG Restructuring SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.258 şi de art. 64 din Legea nr. 85/2014.

Potrivit art. 85 alin.4 din Legea 85/2014, dreptul de administrare al debitorului încetează de drept la data la care se dispune deschiderea falimentului, astfel că, conducerea activității SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. se transferă și devine atribuția Lichidatorului Judiciar.

In cadrul procedurii de faliment, instanţa a fixat următoarele termene limită:

a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei –18.02.2016;

b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 29.02.2016;

c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 24.03.2016;

d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 07.03.2016.

Facem precizarea că termenele inițiale stabilite prin sentința civilă nr. 9661 din data de 03 Decembrie 2015 au fost prelungite astfel cum este indicat mai sus, la solicitarea comună a lichidatorului judiciar si a unora dintre creditori.

Începând cu data de 03.12.2015, sunt suspendate de drept toate acțiunile judiciare și extrajudiciare si orice măsuri de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra SOCIETATII ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. sau a bunurilor sale.


DOCUMENTE AFERENTE PROCEDURII FALIMENTULUI

 • Detalii

  Astra SA - Informare ref. lucrari servere Astra 29.11 - 05.12.2016

 • Detalii

  Astra Asigurari Convocator Adunare Creditori 05.12.2016 BPI

 • Detalii

  Astra Asigurari Notificare Tabel preliminar rectificat nr. 1 actualizat la data de 15.11.2016 BPI

 • Detalii

  Astra Asigurari Tabel preliminar rectificat nr. 1 actualizat la data de 15.11.2016 BPI

 • Detalii

  ASTRA SA – Extras Raport activitate 01.09 – 31.10.2016

 • Detalii

  ASTRA SA – Extras Raport activitate iulie-august 2016

 • Detalii

  Convocator sedinta Adunare creditori 30.08.2016 si materiale

 • Detalii

  TABELUL PRELIMINAR RECTIFICAT NR. 1 AL CREANȚELOR DEBITOAREI SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA SA – IN FALIMENT cu data de referință 03.12.2015

 • Detalii

  Convocatorul nr. 1 al sedintei Adunarii creditorilor din 19.08.2016 si materialele aferente

 • Detalii

  Convocatorul nr. 2 al sedintei Adunarii creditorilor din 19.08.2016 si materialele aferente

 • Detalii

  Astra Asigurari_Extras Raport activitate 01.06-30.06.2016

 • Detalii

  Tabel preliminar rectificat nr. 1_BPI nr. 14990 din 11.08.2016

 • Detalii

  Comunicat Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA): Potențialii creditori ai Astra Asigurări mai au termen până pe 28 iulie 2016 pentru a solicita de la FGA plata despăgubirilor cuvenite

 • Detalii

  Extras Raport activitate 01.04-31.05.2016 aferent procedurii de falimetn ASTRA SA.

 • Detalii

  Extras Raport activitate 01.03-31.03.2016 Astra SA - in faliment

 • Detalii

  Fondul de Garantare a Asiguraţilor va iniția plățile către creditorii de asigurări ai Astra

 • Detalii

  Astra Proces Verbal Adunare Creditori 25.04.2016

 • Detalii

  ERATA Informare ordine de zi ASTRA

 • Detalii

  ASTRA Informare ordine de zi sedinta Adunare creditori 25.04.2016

 • Detalii

  Astra Convocator sedinta Adunare creditori 25.04.2016

 • Detalii

  Tabelul preliminar al creantelor publicare BPI

 • Detalii

  Extras din Raportul de activitate pentru perioada 01.02-29.02.2016

 • Detalii

  Notificarea privind Tabelul preliminar al creantelor

 • Detalii

  Tabelul preliminar al creantelor

 • Detalii

  ANUNȚ REFERITOR LA DEPUNEREA CERERII DE PRELUNGIRE TERMENE

 • Detalii

  Anunt referitor prelungire termene

 • Detalii

  Raport activitate Astra Asigurari 03.12.2015-31.01.2016

 • Detalii

  NOTIFICARE PRIVIND PRELUNGIREA TERMENELOR prevazute de art. 100 alin. 1, lit. b, c,d şi e din Legea nr. 85/2014 în cadrul procedurii de faliment a Societății de Asigurare Reasigurare ASTRA SA și informare cu privire la Ședința Adunării Creditorilor din d

 • Detalii

  Anunt privind prelungirea termenelor procedurale si revocare a sedintei adunarii creditorilor din data de 04 februarie 2016.

 • Aceasta sectiune are un rol pur informativ, iar informatiile prezentate pot fi folosite numai de persoanele autorizate de catre Lichidatorul judiciar, KPMG Restructuring SPRL.
  KPMG Restructuring SPRL nu isi asuma nicio responsabilitate pentru modificarea voita sau involuntara a continutului informatiilor cuprinse in aceasta sectiune. Conformitatea cu originalul se face exclusiv cu exemplarul existent in dosarul aflat pe rolul instantei.

Arhiva stiri

Noutati Astra Asigurari

Informatii utile

 • Detalii

  Fondul de Garantare a Asiguratilor recomanda pagubitilor ASTRA sa depuna cererile de plata

 • Trimite email

  Pentru informatii suplimentare referitoare la denuntarile contractelor de asigurare incheiate cu ASTRA Asigurari va puteti adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la adresa de e-mail: denuntari@astrasig.ro

 • Trimite email

  Pentru cereri de inscriere la masa credala va puteti adresa lichidatorului judiciar KPMG Restructuring SPRL, la adresa de e-mail: declaratiedecreanta@astrasig.ro

Incheie polita obligatorie a locuintei online.

Ce fac in caz de dauna?